Kan man få bøder og fængselsstraf for ophavsretskrænkelser?

GEDSC DIGITAL CAMERA

Foto: “FreeImages.com/William Schenold”

 

Bøde eller fængsel ved ophavsretkrænkelse?

Når du høre om krænkelser af ophavsret, forbinder du det sikkert med skadeskompensation, herunder vederlag for uberettiget brug, samt godtgørelse som et plaster på såret for brugen. I ekstreme tilfælde måske også erstatning pga tabt omsætning, kunder eller profit.

Men de færreste er faktisk klar over, at du kan få både bøder og fængselsstraf, såfremt du krænker andres ophavsret. Bøder udstedes i sager, hvor krænkeren har handlet groft uagtsomt, men fængselsstraf idømmes krænkeren i rigtig grove sager. Men for at du bliver idømt en fængselsstraf, skal er virkelig være tale om en grov overtrædelse af lov om ophavsret.

Det er Ophavsretslovens §76 og §76 stk 2, som åbner op for disse ekstra straffe muligheder i sager, hvor der er handlet groft uagsomt!

§ 76. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt

1) overtræder § 2 eller § 3,

2) overtræder §§ 65, 66, 67, 69, 70 eller 71,

3) overtræder § 11, stk. 2, § 60 eller §§ 72-75,

4) undlader at fremsende opgørelse eller oplysninger efter § 38, stk. 7,

5) undlader at lade sig anmelde eller undlader at meddele oplysninger til fællesorganisationen efter § 41, stk. 1, § 42, stk. 6, og § 46, 1. pkt., eller undlader at føre eller opbevare regnskaber i henhold til § 45 eller

6) overtræder forskrifter, der er givet efter § 61, stk. 2.

Stk. 2. Er en overtrædelse af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte bestemmelser begået ved forsætligt og under skærpende omstændigheder at gengive de af bestemmelserne omfattede værker eller frembringelser eller blandt almenheden at sprede eksemplarer heraf, kan straffen stige til fængsel i 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig for at foreligge, hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt, hvis der fremstilles eller blandt almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer, eller hvis værker og frembringelser gengives på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf. § 2, stk. 4, nr. 1, 2. led.
Ophavsretsloven

Bemærk især sidste del, som er markeret med rød. Især den første sætning, hvor følgende indgår “hvis overtrædelserne sker erhvervsmæssigt”. Eller sagt på helt normalt dansk, det er skærpende omstændigheder, hvis du kopiere tekster, billeder, illustrationer, hjemmesidekoder mm fra dine konkurrenter, og benytter det f.eks online eller offline.

Hvad betyder det, hvis jeg har krænket en anden?

Sådan helt basalt betyder det faktisk, at såfremt modparten henviser til denne lovgivning, vil du blive pålagt at betale vederlag og godtgørelse, som normalt, evt erstatning såfremt tab kan dokumenteres, men du kan også blive tildelt en bøde af retten, og i særligt grove tilfælde betinget eller ubetinget fængsel for din krænkelse.
Det skal dog siges, at der skal være tale om meget grove uagtsomme krænkelser, såfremt du skal tilkendes en fængselsstraf, men muligheden foreligger der altså jævnfør loven.

Dvs det kan blive rigtig dyrt i kompensation, omkostninger og bøder, hvis du kopiere andre erhvervsdrivende.

Hvad betyder groft uagsomt i forbindelse med ophavsret?

Der skal faktisk ikke ret meget til, før du handler groft uagtsomt, når det handler om ophavsretskrænkelser. Der skælnes i lovgivningen mellem, om handlingen er uagtsom og groft uagtsom, men forskellen er faktisk minimal indenfor ophavsret.

I og med at du burde vide, at kopiering er ulovligt, sådan foreskriver loven det, så vil en hver kopiering af billeder, fotos, illustrationer, tekster, kildekoder, webkoder mm være en uagtsom handling, og spørgsmålet er derfor, om handlingen også er groft uagtsom.

Kopiering af andres værker sker med forsæt, hvorfor stort set alle krænkelser, som sker erhvervsmæssigt, vil ske groft uagtsomt. Det er dog en individuel vurdering fra sag til sag, men i de fleste sager vil kopieringen være sket groft uagtsomt.

 Imodsætning til strafferet mm, optræder de fleste handlinger, som fører til krænkelser af ophavsretten, groft uagtsomt, såfremt kopieringen sker med økonomisk vinding for øje, dvs erhversmæssigt.

Er denne handling groft uagtsomt?

Der er dog visse handlinger, når det gælder kopiering af andres værker, som altid sker groft uagtsomt. Fordi handlingerne 100% sker med forsæt og overlæg.

 • Kopiering af produktfotos
 • Kopiering af produkttekster
 • Fjernelse af logoer eller vandmærker
 • Ændring af firmanavne eller website adresser i tekster
 • Generelt ændringer af andres værker, hvor kendetegn, herunder logoer, firmanavn, slogans mm fjernes og erstattes med egne kendetegn
 • Kopiering af artikler, blogindlæg eller guides, hvor den krænkende part er bekendt med, at værker tilhører en konkurrerende person eller virksomhed
 • Kopieringer der sker med fuldt overlæg, f.eks hvor billeder eller tekster generelt altid findes online, fordi det er lettest og mest tidsbesparende

Handlinger hvor du foretager ændringer af originalværket, vil altid ske groft uagtsomt. Dette skal du have i baghovedet, hvis du pludselig står i en sag, hvor du har brugt en anden person eller firmas værker.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du frit stille dem i kommentarfeltet herunder. Ønsker du ikke, at alle skal se dit spørgsmål, kan du altid sende Not Allowed en mail, hvor du gratis og uforpligtende får et svar. Vores mail er info@not-allowed.dk

 

Disclaimer. Ovenstående artikel beskriver generelt problemstillingen, og den tager ikke højde for undtagelserne til hovedreglen. Alt brug sker på eget ansvar.

6 replies
 1. Johnny
  Johnny says:

  Hvornår sker krænkelsen? Er det ved offentliggørelsen af materialet?

  Vi har en diskussion i et forum, hvor en oversætter er blevet kontaktet af en privatperson med henblik på oversættelse af noget tekst, der ligger online. Teksten tilhører ikke opgavestilleren.

  Hvis teksten blot bruges privat, er det jo lige meget, men ingen betaler formentlig for en professionel oversættelse til eget brug, så vil oversætteren kunne drages til ansvar for at have kopieret og krænket materialet?

  Svar
  • Not Allowed
   Not Allowed says:

   @Johnny
   Ja en krænkelse sker, når et værk offentliggøres.

   Nej det vil oversætteren ikke kunne. Først og fremmest er det kunden, som bestiller en oversættelse af en konkret tekst, ligesom det er kunden, der i sidste ende ender med at offentliggøre værket.
   Så oversætteren kan på ingen måde gøres ansvarlig for nogen krænkelse, så længe vedkommende ikke bruger tekste på egen hjemmeside eller socialemedier, som f.eks en reference eller lignende.

   Her påhviler hele ansvaret kunden 🙂

   Svar
 2. Jonas
  Jonas says:

  Hvordan stiller sagen sig, hvis krænkelsen ikke er sket med henblik på profit – altså ikke i forretningsøjemed? Er der kutyme forskel i behandlingen af “amatører” (folk med blogs om det ene og det andet uden reklamer) og professionelle (firmaer som “låner” fra konkurrenter)?

  Svar
  • Not Allowed
   Not Allowed says:

   @Jonas
   Altså firmaer der bruger andres værker uden tilladelse, skal betale for krænkelsen. Og det er nærmest ligemeget, hvordan og hvorledes det er anvendt, da anvendelsen altid sker med profit for øje.

   Når det er en hobbyhjemmeside, er det en individuel vurdering, om brugen af værket er sket i en sådan grad, at det udløser en betaling. Her er der desværre ingen retningslinjer, da det i høj grad afhænger af brugen.

   Svar
 3. Line Soelberg
  Line Soelberg says:

  Hvor stor en “straf” vil krænkelse af et billede udløse? Billedet er anvendt som led i køreundervisningsmaterialet hos en køreskole, men tilhører en motor relateret organisation. Man har ikke ved anvendelse været opmærksom på copyright og billedet er ikke som sådan videresolgt, men blot fremvist i en undervisningsplan. Hvad vil sanktionerne være her? Billedet vil nemt kunne fjernes og udelades fremadrettet.

  Svar
  • Not Allowed
   Not Allowed says:

   @Line Soelberg
   Normalt vil det kun udløse betaling af et fair vederlag og evt godtgørelse, såfremt betingelserne for godtgørelse er opfyldt.

   Umildbart vil den krænkelse du beskriver udløse et krav om fair vederlag og muligvis godtgørelse. Det er umuligt at sige, om betingelserne for godtgørelse er opfyldt jævnfør det, som du beskriver.

   Men du kommer næppe udenom at betale noget, hvis det er blevet opdaget, og de har fremsendt et krav.

   Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *