Hvad er god citatskik?

Startup Stock Photo

Hvad betyder udtrykket God citatskik?

Du har sikkert hørt udtrykket, hvis du bevæger dig rundt på foraer, sociale medier eller andet, eller hvis du skriver artikler, blogindlæg eller andet. God citatskik, er ikke bare en skik, det er faktisk lovbestemt, at ophavsmanden skal krediteres, og kilden skal angives, når du citerer fra et værk. Når vi snakker internettet, er især den sidste del med kilden vigtig.

Sådan helt lav praktisk er loven skruet sådan sammen, at det faktisk er lovligt at kopiere små uddrag af en tekst, artikel, blogindlæg, bog mm, så længe du husker at krediterer originalværket, samt linker til det, såfremt det ligger på en hjemmeside.

§ 22. Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.
Ophavsretsloven

Det er altså lovligt at benytte et uddrag af et værk, så længe nogle få og simple regler overholdes.

God citatskik er hvis følgende overholdes:

 1. Der må kun citeres fra lovligt offentliggjorte tekster
 2. Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“
 3. Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“
 4. Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives (dvs. man skal oplyse hvem, der har skrevet det citerede, og hvor man har hentet citatet henne)

Hvad er god og lovlig citatskik?

Hverken i loven eller Kulturministeriets vejledning til god citatskik, læs den her, står der ordret, hvad begrebet dækker over og ikke dækker over. Der er altså tale om en konkret og individuel vurdering i hver sag, en helhedsvurdering, som tager udgangspunkt i sædvane og praksis. Dog er en urimelig sædvane, dvs hvis mange gør et eller andet, ikke nødvendigvis lovlig, da der også tages højde for loyaliteten overfor original værket.

Der kigges især meget på, om citatet er brugt på en loyal og rimlig måde overfor original værket, uden at dette krænker  ophavsmanden, på hverken den en eller den anden måde.
Citatet må heller ikke udgøre en større del af værket, f.eks en artikel eller blogindlæg, således at citeringen udvander originalværkets værdi.

Der lægges meget vægt på, at citatet skal levende og illustrerende for den tekst, som den indgår i, samt at citatet skal have relevans for den nye tekst. Der skal altså være et formål med citeringen, og vigtigst af alt, den skal være relevant for den nye tekst. Hvad begrebet relevant så dækker over, det er igen en individuel vurdering fra sag til sag.

Hvor langt må et citat være?

Der foreligger inden afgrænsninger i, hvor kort eller langt et citat må være, men tommelfingerreglen hedder, at det skal være kortest muligt, eller ikke længere end højest nødvendigt.

Når citatets længe diskuteres, kigges der primært to 3 ting.

 1. Hvor meget citatet udgør af den nye tekst, som citatet indgår i
 2. Hvor meget citatet udgør af den tekst, som er citeret
 3. Hvordan citatet er brugt i den nye tekst

Et citat må kun være et citat, dvs citatet må på ingen måde udgøre den bærende del af det nye værk, som du har skabt. Er der tale om en artikel eller bog, bør citatet som udgangspunkt udgøre mindre end 1-2% af det samlede nye værk, med forbehold for de undtagelser, som der selvfølgelig er til God citatskik. Men udgangspunktet er altid så lidt som muligt.

Et godt tip
Skriver du artikler, blogindlæg eller tekster online, bør citater som udgangspunkt ikke være mere end 4-6 linjer max. Holder du dig indenfor dette antal, kan du næsten ikke komme galt af sted. Dog kan der forekomme undtagelser, men de går mere på, hvilken type tekst der citeres

Det er ligeledes værd at påpege, at selvom du overholder ovenstående, så kan der opstå overtrædelser, da du ikke må citerer karismatiske formuleringer, ene og alene fordi du ikke selv kan skrive dem bedre. Citatet skal altså underbygge synspunkterne i din tekst, og citeringen skal være loyal overfor original værket.

Citater på sociale medier eller debatforums?

Sociale medier, som Facebook, Twitter, LinkedIn, G+, Instagram, Pinterest, Snapchat osv spiller en større og større rolle i online verdenen. Og mere og mere bliver delt, fortalt og skrevet om på disse medier.

Men hvordan er loven, når du enten privat eller i firma øjemed citerer en tekst?

Pt forefindes der ikke en 100% retspraksis på området, hvorfor dette afsnit bør tages med forbehold for evt domme, lovjusteringer eller lignende. Kulturministeriets vejledning om God citatskik tager nemlig ikke forbehold for sociale medier.

Men som udgangspunkt er det lovligt, at citere kortere tekster på sociale medier eller debatforaer, såfremt du overholder nogle helt basale ting.

 1. Citatet skal være kort og præcist, og ophavsmanden bør krediteres, men som minimum SKAL kildens angives!
 2. Citater bør altid markeres tydeligt, f.eks i ” ” eller med kursiv
 3. Citatet skal være relevant! Selvom citatet udgør hovedparten af et debatindlæg eller en tekst, er det ingen overtrædelse, så længe citatet er relevant for debatten eller diskussionen, og at citeringen sker med respekt overfor det originale værk.

Da debatter på sociale medier eller debatforums ofte er kortere indlæg fra deltagerne, kan et citat fra f.eks en kilde omkring emnet sagtens udgøre en større del af en brugers indlæg. Dette anses dog ikke som et ulovligt citat, såfremt kilden er angivet, og der linkes til denne, og at citatdelen udgør en naturlig del af debatten.

Det er altså ikke lovligt, at lave en debat, hvor hovedparten af indlæggende er citater fra andre kilder. Citatet skal altid have relevans, oftest som dokumentation for fakta eller påstande.

Hvad gør blandt andet et citat ulovligt?

Der er masse af forbehold, når det gælder citater, men nedenstående 3 punkter er de klassiske fejl

 • Citatet er for langt
 • Citatet er forkert krediteret
 • Citatet er omskrevet eller fejlciteret (citatfusk)

Ud over disse spiller sammenhængen, hvori du bruger citatet, også en stor rolle for, om det er god citatskik eller ulovligt citeret. Det er f.eks ALDRIG lovligt at anvende citater i reklameformål, som led i politisk agitation eller i religiøse eller pornografiske sammenhænge, uden at der er givet tilladelse til dette af ophavsmanden eller ejeren af ophavsretten.

5 gode råd angående god citatskik

I denne artikel er vi kommet ind på nogle af de vigtigste punkter om god citatskik, men der findes en masse undtagelser, som ofte afhænger af, hvilken tekst du vil citere, samt til hvilket formål. Derfor kan det være svært at skrive og forklare omkring disse undtagelser, da de afhænger af sagens faktiske forhold.

Men vi kan dog lave 5 gode råd, som du kan følge som hovedregel. Og husk altid at overveje, om et citat nu også er relevant for din tekst, eller om det bare er fyld.

 1. Citatet skal være kort og præcist, som udgangspunkt max 3-5 linjer
 2. HUSK at angive kilde og linke til denne. Sekundært husk at kreditere ophavsmanden
 3. Marker tydeligt, at der er tale om et citat, f.eks indsæt det i ” ” eller skrev det med kursiv eller fed skrift
 4. Brug kun citater, hvis det har relevans for din tekst!
 5. Respekter original værker du citerer fra, og gør det med omtanke

Det er domstolene, som afgøre, hvad der er god citatskik, samt hvad der er ulovligt citatskik.

Der er mange undtagelser til informationerne i denne artikel, og derfor kan det kun anbefales, at du læser Kulturministeriets Vejledning om god citatskik her.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan disse stilles i kommentarfeltet herunder, eller du kan sende os en mail på info@not-allowed.dk.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *