Kan en brugsret trækkes tilbage, når den først er givet?

Et samarbejde går ikke helt, som du og din samarbejdspartner havde håbet. Og nu skilles jeres veje.

Men kan du egentlig trække en brugsret til dine fotos, billeder, illustrationer eller videoer retur? Eller hvordan er loven?

Det vil vi kigge nærmere på i denne artikel.

Vil du blive klogere på, hvad en brugsret er, så læs vores artikel om emnet her.

 

En brugsret er et aftaleforhold

Før du må anvende andres værker, skal du have en såkaldt brugsret, også kaldet licens.

Den kan opnås på 3 måder. Enten ved at spørge om lov, ved at købe en brugsret/licens, eller ved at købe de fulde rettigheder til et værk.

I processen aftales det, hvad modparten må bruge dit værk til, hvordan det må anvendes, samt hvad der evt skal være af betaling for anvendelsen.

Men det aftales også, hvor længe modparten har lov til at anvende værket, samt hvordan aftalen evt kan ændres.

 

At give/sælge en brugsret er altså omfattet af det aftaleforhold, som du indgår med modparten på tidspunktet, hvor tilladelsen/salget sker.

 

Og det er meget vigtigt, at du er grundig i denne proces, da aftalen efterfølgende ikke kan ændres, med mindre du kan blive enig med modparten om ændringen.

Du kan læse mere omkring dette i Aftaleloven.

 

Ønsker at trække brugsret retur

Vi oplever med jævne mellemrum, at to samarbejdspartnere bliver uenige, samarbejdet ophører, og derefter ønsker ophavsmanden til nogle billeder, tekster eller andet, at trække brugsretten eller licensen retur.

Det kunne også være et fælles firma eller projekt, hvor du og din partner gør hver til sit.

Eller du har givet nogen lov til at benytte dine fotos, tekster eller andet, og senere bliver i uvenner over noget, og nu skal deres brug ophøre omgående, da du ikke vil have noget med modparten at gøre.

 

Nærmest hver eneste gang må vi konkludere, at dette ikke kan lade sig gøre.

Nu vil du sikkert sige, at ophavsmanden selv bestemmer over, hvem der må anvende dennes værker, og det er også helt korrekt.

Problemet er bare, at hvis du som ophavsmand sælger eller giver nogen en ubegrænset brugsret, hvor der ikke er aftalt en mulighed for, at trække licensen retur, så vil den oprindelige aftale stå ved magt, med mindre modparten er indstillet på at ændre aftalen.

Lavpraktisk betyder det, at hvis du ikke i den første aftale, får lavet begrænsninger eller muligheder for at trække brugsretten retur, vil modparten frit kunne benytte billedet for evigt, så længe aftalen overholdes. Og du vil ikke kunne gøre noget. Hverken ved tidligere publiceringer eller ved nye publiceringer.

 

Sådan kan du trække din brugsret retur

Hvis du skal have mulighed for at trække din brugsret retur, er det vigtigt, at du laver en tillægsaftale i forbindelse med aftalen omkring brugsretten.

Det lyder måske mere kompliceret, end det reelt er.

 

Først og fremmest er det vigtigt, at aftalen er skriftlig. Det kan enten være i form af en kontrakt, eller f.eks via mail, bare det er et sted, hvor samtalen ikke kan slettes eller redigeres. Derfor anbefales messenger eller privatbeskeder via f.eks Instagram ikke. Her kan den ene part nemlig slette aftalen, hvorved ingen kan tilgå den mere.

Dernæst skal du i forbindelse med aftalen om brugsretten til billedet, teksten eller andet, lave en tillægsaftale, som ligeledes er skriftlig.

 

Her skal indgå en af følgende parametre, hvis du senere i livet skal kunne ændre aftalen.

  • Tidsbegrænset brug – Det kan f.eks aftales, at brugsretten kun er gældende i xx antal år, hvorefter værket skal fjernes, med mindre aftalen bliver forlænget, eller andet bliver aftalt
  • Aftale med justering/ændring efter en årrække – Det er ikke unormalt, at der indgår et punkt, hvor aftalen skal forlænges/justeres efter xx antal år. Her skal parterne blive enige om, om aftalen blot forlænges, eller der skal ske ændringer i aftalen
  • Aftale med mulighed for at trække brugsretten retur ved endt samarbejde – Det er almindeligt, især ved brug af personlige brands, at en brugsret udløber, når samarbejdet udløber. Derfor kan du indsætte et punkt i jeres aftale, der hedder, at brugsretten udløber ved endt samarbejde
  • Mislighold – Det er helt almindeligt at aftale, at brugsretten kan ophæves, såfremt aftalen misligholdes, eller hvis f.eks billederne anvendes i en sammenhæng eller på en måde, som skader dig som ophavsmand.

 

Hvis du ikke sørger for, at der i aftalen indgår en mulighed for, at du kan trække din brugsret retur, vil modparten praktisk talt kunne bruge værket for evigt.

Sørg derfor for at lave en særaftale med et eller flere af punkterne herover, såfremt du anser det som potentielt muligt, at brugsretten skal kunne trækkes retur i fremtiden.

 

 

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *