Er love, paragraffer og domme beskyttet af ophavsret?

kender-du-ophavsretsloven

Er der ophavsret på loven mm?

Rigtig mange mennesker er i tvivl om, de må kopiere love (f.eks lov om ophavsret), paragraffer, domme mm. For har disse værkshøjde, læs om værkshøjde her, og hvem ejer egentlig de danske love?

Hvis du har læst artiklen om værkshøjde, ville du vide, at før et værk er omfattet af ophavsretsloven, skal værket have et særpræg fra skaberen. Og dette har loven, paragraffer og domme ikke. Først og fremmest ejes rettighederne af os alle, da man ikke kan finde en person, som har skabt disse. Dernæst har de ikke det særpræg, som det kræver, for at de er omfattet af lov om ophavsret. Faktisk siger §9 i Ophavsretsloven, at disse ikke er omfattet af lov om ophavsret, dog med enkelte undtagelser.

§ 9. Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag i de i stk. 1 nævnte aktstykker. Sådanne værker må dog gengives i forbindelse med aktstykket. Retten til videre udnyttelse afhænger af de i øvrigt gældende regler.
Kilde: Lov om ophavsret

Du kan derfor frit benytte disse, så længe du overholder bestemmelserne i §9.

Det er dog altid en god ide, at du enten citerer Ophavsretsloven eller linker tilbage til lov om ophavsret, således at den står som kilde. Ved at benytte denne fremgangsmåde, som også er den korrekte måde, jævnfør God citatskik, vil du gardere dig imod, at du overtræder evt særregler eller undtagelser i ophavsretsloven, og du vil ligeledes fremstå seriøs overfor læseren.

Så selvom loven f.eks ikke er beskyttet af ophavsretsloven, kan og bør du følge normal kutyme, således at du lærer dine læsere, hvordan og hvorledes god citatskik håndteres.

§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.

§9 overruler §3 som ellers siger, at ophavsmanden har krav på en kreditering. Men da love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er beskyttet af ophavsretten, er du ikke forpligtet til at citerer eller krediterer selve loven. Men det er god stil at gøre det, jævnfør god citatskik.

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan disse stilles i kommentarfeltet herunder, eller du kan kontakte os direkte på info@not-allowed.dk 🙂

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *