Kopieret tekst eller billede = Erstatning?

Jeg får ofte henvendelser fra firmaer, som ved en fejl har kopieret et billede eller en tekst, og de har nu modtaget et krav om erstatning. Ofte er beløbene helt ude af proportioner, men det er en helt anden snak.

Eller fra person eller firmaer, som er blevet kopieret af et andet firma, og dermed føler, at modparten skal betale en høj erstatning for brugen af deres værk.

Spørgsmålet er så, kan man sende et krav om erstatning, når ens værk er blevet publiceret uden tilladelse af en konkurrent eller et andet firma?

Svaret er JA, men før erstatning kan komme på tale, skal du kunne dokumentere, at du har lidt et tab. Ja du læste rigtigt, du skal kunne bevise, at modpartens brug af dit billede, tekst, illustration, video eller andet, har medført, at du har lidt et tab.

Kan man få en bøde eller fængselsstraf for kopiering af værker?

Og det er her, at det bliver rigtig svært, når vi snakker online ophavsretskrænkelser, da det praktisk talt er umuligt at dokumentere, at lige præcis den anvendelse var årsagen til, at du led et tab.

Et tab kan ikke opgøres som, hvad du føler, at du har tabt på modpartens brug af dit værk. Tabet skal være dokumenteret sort på hvidt. Ellers vil domstolene aldrig tilkende dig tabet!

Vederlag og godtgørelse

Ved kopiering af et værk, giver ophavsretslovens §83 stk 1 ophavsmanden ret til betaling af et fair vederlag.

Et fair vederlag kan betegnes som den pris, som ophavsmanden ville have fået, såfremt værket var blevet skabt med det formål, at det skulle sælges, f.eks på bestilling eller efter tilblivelsen.

Betegnelsen et fair vederlag er meget subjektiv, og den tager udgangspunkt i et meget konservativt skøn. Især i sager, hvor du f.eks selv producerer fotos eller tekster til din egen hjemmeside, og værket dermed ikke har været solgt.

Billeder sættes typisk til 1.000-6.000 kr afhængig af fotografens arbejde og normale løn.

Tekster sættes typisk til 1.000 kr pr 100 ord, såfremt der er brugt tid på research mm. Ellers er taksten omkring 500 kr for 100 ord.

Illustrationer derimod er der ikke som sådan en retspraksis, da det 100% afhænger af tidsforbruget og lønnen til skabelsen af disse. Dog starter prisen typisk fra 3.000 kr og op.

Godtgørelse kan tildeles efter Ophavsretslovens §83 stk 3, for ikke økonomisk skade, såfremt der foreligger nogle forhold, som gør, at ophavsmanden har mistet image af brugen.

Forhold der kunne give godtgørelse er f.eks

  • redigering af det originale værk uden tilladelse.
  • Skabelsen af et nyt værk, hvori det originale indgår, som f.eks en planche eller kollage.
  • Brug i forhold til politiske, religiøse eller seksuelle emner, som ophavsmanden ikke ønsker at være sat i forbindelse med.
  • Brug i sammenhænge, som kan være skadelige for ophavsmandens image

Godtgørelse tildeles ikke automatisk til en krænkelse, uden at nogle af ovenstående forhold er gældende.

Så hvis konkurrenten kopierer dine produktfotos, kan du som udgangspunkt ikke kræve godtgørelse, men opfyldes minimum et af kriterierne, vil du kunne kræve det.

Konklusion

Konklusionen er altså, at kopiering af et værk giver ret til et fair vederlag, som er takseret ud fra omkostningerne til skabelsen af værket, og med forbehold for retspraksis.

Derudover er der mulighed for godtgørelse, såfremt nogle forhold, gør sig gældende.

Hvis du kan dokumentere et direkte tab, kan du kræve erstatning, men vær forberedt på, at det kræver meget dokumentation, og det arbejde som der ligger bag dokumentationen, kan ofte slet ikke betale sig i forhold til den erstatning, som du evt måtte blive tilkendt.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *