Ulovlig fildeling kan spores og straffes – Alt du skal vide

Siden denne artikel blev skrevet, er der faldet dom i 3 sager ved Østre Landsret. Sagsnumrene: BS-39423/2019-OLR, BS-41559/2019-OLR og BS-41550/2019-OLR

Her kommer Østre Landsret frem til, at det ikke er dokumenteret, at personerne har delt de pågældende film, ligesom der stilles spørgsmålstegn ved, hvem der har rettighederne til filmene. Landsretten har derfor afsagt en dom til fordel for de stævnede.

Læs Østre Landsrets udtalelse her

 

 

Disclaimer: Efter denne artikel blev publiceret, er der fremkommet en dom fra Københavns Byret – BS-14933/2018-KBH – som går imod de domme, som jeg har set.

Retspraksis på området er noget uklart, men opfordringen er stadigvæk herfra, at man prøver at finde en løsning, det vil for de fleste være den billigste løsning. Du skal ligeledes huske på, at en retssag hurtigt kan strække sig over et år.

Har du mod på at kæmpe for din ret, er ovenstående dom interessant for dig!


Her den anden dag, kom der en meget anderledes sag ind, som faktisk var så interessant, at det blev til denne artikel.

Sagen omhandlede nemlig ulovlig fildeling, hvor en klient var blevet stævnet for at have delt en film over 100 gange, hvilket medførte et krav på 7.500 kr.
Men var dette krav reelt, og findes der en retspraksis på området?
Det vil vi gennemgå i denne artikel!


Hvad er fildeling?

Der findes 3 typer af fildeling, hvoraf vi i denne artikel vil fokusere på to af disse, som er de mest anvendte, og som giver de største problemer.

Der findes P2P-netværk (Peer-to-Peer) og streaming, som er de to mest populære og anvendte delingsmåder, hvorpå ulovlig musik, film, spil, e-bøger mm kan deles.


Hvad er Peer-to-Peer deling?

I et P2P-netværk er en lang række computere forbundet med hinanden via internettet, og hver computer kan være både server og klient for andre computere i netværket.

Det særlige ved P2P-netværk er altså, at hver computer både kan bidrage med download og upload af materiale, afhængig af brugeren af programmet.

For at kunne deltage i denne type af fildeling, skal man have et såkaldt Torrent program, som f.eks kunne være de meget anvendte programmer uTorrent, BitTorrent, Popcorn Time, Piratbay mm.

Helt lavpraktisk stiller alle deltager altså deres computer til rådighed for netværket, når man enten downloader – henter en fil ned på computeren – eller uploader – deler en fil med netværket.

Problemet med torrent programmer er derfor, at du med download, hurtigt kan bidrage til flere hundrede eller endda tusinde delinger af den pågældende fil.

 


Hvad er ulovlig Streaming?

Når vi taler om streaming er det vigtigt at påpege, at de legale streamingtjenester, som f.eks Netflix, HBO, Viaplay, Tv2play osv ikke er en del af denne ulovlige fildeling, der er tale om uautoriserede sider, hvor du kan se film på.

Ulovlige streaming sider foregår på den måde, at en person oploader en typisk spillefim til hjemmesiden/netværket, hvorefter alle andre seere kan streame filmen, mod at de downloader små stykker af den samlede fil.

Dermed opdeles spillefilmen i mange små bider, hvorved den kan afspilles hurtigere på hjemmesiden/i netværket, til gavn for alle dem, som vil se filmen.

De små fil stykker lagres på seerens computer, og jo flere der ser/downloader filen, jo hurtigere kan filmen streames, uden at den hakker eller skal loade.

Så i fællesskab skaber alle seere en hurtigere afspilning, til gavn for hinanden.

Hver fil tildeles en “hash-værdi”, som er unik, f.eks ligesom et fingeraftryk, og det er via hash-værdien, at man kan se og beregne, hvor mange der deltager i delingen/streamingen af filen via disse computeres IP-adresse.


Lovlig streaming af film og musik

Du kan streame film helt lovligt, men det sker primært kun på sider, hvis du betaler et månedligt abonnement for adgang til deres store kartotek af film, serier, dokumentarfilm mm.

Blandt de mest kendte og populære streamingtjenester er:

 • Netflix
 • HBO
 • Viaplay
 • Spotify
 • Yousee
 • Viafree
 • TV2 Play
 • Youtube Film
 • Dplay
 • Blockbuster
 • Disney stream
 • Amazon Prime
 • iTunes
 • Google play
 • mm

Der findes derudover en række gratis alternativer, som ligeledes er lovlige at bruge. Det gælder blandt andet:

 • DR tv
 • Youtube
 • Spotify
 • Vimeo
 • Filmstriben
 • mm


Alle ovenstående tjenester er lovlig streaming, og her skal du ikke bekymre dig omkring, at du deler filer eller andet, her skal du bare nyde de mange muligheder, som disse tjenester giver.

Som udgangspunkt kan du gå ud fra, hvis du betaler for adgang til en streamingtjeneste, at det så er lovligt, eller at du som minimum har handlet i god tro.


Hvorfor er fildeling ulovligt?

Alle der producerer film, musik, bøger, computerspil eller andet, bruger store beløb på at skabe disse værker – læs hvad et værk er her.
Disse investeringer sker med en forventning om, at værket giver en indtægt efter lanceringen, som gerne skulle ende ud i et overskud.

Dette sker typisk ved, at forbrugerne køber biografbilleter, køber computerspillet, køber bogen, lejer filmen via diverse tjenester eller køber abonnement til musikken via en musiktjeneste mm.

Det er alle måder, hvorpå der skabes en indtjening til firmaet bag værket, og denne indtjening er livsnødvendig for firmaet for at overleve.

Hvis der så sidder personer, som deler en film, musik, computerspil eller andet, uden at betale for dette, vil firmaerne bag værkerne gå glip af indtægter, hvilket forringer deres chancer for at producere mere flere nye værker i fremtiden.

Samtidig er det vigtigt at påpege, at alle værker som minimum er beskyttet af ophavsretten – nogle er derudover varemærker eller beskyttet af designrettigheder mm – hvilket giver skaberne eneret til at råde over disse.

I Ophavsretsloven finder du de bestemmelser, som der arbejdes efter, når der er tale om et værk. Her beskyttes skaberen/ejeren af værket jævnfør §2 mod download og deling af et digitalt produkt, uden rettighedshaverens samtykke.

§12 stk 4 nr 2 foreskriver ligeledes, at du ikke må anvende eksterne services til eksemplarfremstilling af f.eks filmværker eller musikværker. Derfor er deling af filer i et netværk en overtrædelse af denne paragraf, da det sker med hjælp fra en ekstern service.


Krav eller stævning for ulovlig fildeling

Hidtil har det ikke været muligt for producenterne af film, musik, computerspil mm at foretage sig noget mod den massive fildeling, som der finder sted på internettet.

Men det er der lavet om på, efter det tyske firma MaverickEye UG fik udviklet deres unikke software Maverick Monitor.
Denne software kan spore IP-adresser i P2P-netværk og på streamingsites, herunder også antallet af delinger af en specifik fil, hvorved rettighedshaverne kan gå videre med kravet.

Når en IP-adresse er fundet, kan producenten eller deres advokat, gå til domstolene med krav om at få udleveret informationer omkring, hvem denne IP-adresse tilhører. Herefter vil udbyderen af internetforbindelsen blive pålagt, at udlevere ejerens informationer.

Og så kan der fremsendes et krav med betaling for brud på ophavsretsloven.

Typisk fastsættes prisen pr deling til 70 kr, hvilket domstolene i tidligere domme, har anset for et fair vederlag. Problemet for dig er blot, at brugen af Peer-to-Peer netværk eller streaming sites ofte resulterer i flere hundrede eller sågar tusinde delinger.

Så du skal ikke kun betale for, at du selv har set filmen, hørt musiknummeret eller downloadet computerspillet, du skal også kompenserer rettighedshaverne for alle de delinger, som din brug har resulteret i. Og det kan blive rigtigt dyrt!


Andre har brugt mit internet – hæfter jeg?

Som udgangspunkt hæfter du aldrig for andres handlinger! Men har du tegnet et abonnement på internet, har du samtidig skrevet under på nogle forpligtelser, som indebærer, at du hæfter for overtrædelser, hvis krænkeren ikke kan identificeres.

Helt praktisk betyder det, at du har en undersøgelsespligt, som indebærer, at du skal undersøge og finde ud af, hvem der har brugt din forbindelse til fildeling.

Idag kommer alle modem og routere med en krypteret adgangskode, således at din internetforbindelse kun er forbeholdt dig og dem du giver adgang.
Du skal aktivt ind og fjerne koden, hvis du ønsker at gøre dit trådløse internet tilgængeligt for alle, og dermed udsætte dig selv for en kæmpe risiko, da det dermed bliver lettere at hacke din computer, ligesom andre i nærheden vil kunne anvende forbindelse til ikke lovlige formål.

Såfremt du ikke kan eller VIL oplyse, hvem der har brugt din forbindelse til fildeling, falder ansvaret tilbage på dig som abonnement.

Derfor skal du også være påpasselig med, hvem du giver adgang til dit trådløse internet, samtidig med at det er en god ide, hvis du jævnligt skifter adgangskoden.


Hæfter forældre for deres børns ulovlige downloads?

Er dit barn under 18 år, vil du altid hæfte for hans/hendes handlinger i tilfælde, hvor det gælder ulovlige downloads af filer.

Du kan dog maks hæfte for 7.500 kr pr sag, men det er også mange penge!

Den der har forældremyndigheden hæfter jævnfør loven om hæftelse for børns erstatningsansvar.

Så du kan ikke undskylde dette med, at det er dit barn, som evt har lavet narrestreger, også selvom du er helt uvidende omkring handlingerne. Det fritager dig ikke for krænkelsen.


Brev eller stævning fra Njord Lawfirm

Det er advokatfirmaet Njord Lawfirm, som varetager mange af de danske film-, musik- og spilproducenters interesse i Danmark, hvorfor det også er Njord Lawfirm, som udsender krav pr brev og stævninger i sager, hvor der er foregået ulovlig fildeling.

Først modtager du en skrivelse, hvori de beder om informationer omkring krænkelsen, herunder hvem der har foretaget den. Du bør ALTID svare på denne skrivelse, også selvom du ikke ved, hvem der har downloadet eller delt en fil.
Skriv i det mindste, at du ikke ved dette, og at du måske ikke umildbart kan finde ud af det.

Foretager du dig intet, anses dette som, at du ikke efterlever de forpligtigelser, som der er i dit internetabonnement, og dermed ender du med at blive ansvarlig for krænkelsen.

Næste skridt er, at du bliver stævnet, og så begynder der, ud over selve kravet, at påløbe sagsomkostninger og renter, som ikke er ubetydelige beløb i denne sammenhæng!

Som oplyst i starten af artiklen, så blev denne artikel til, efter at jeg modtog en sag fra en klient. I den forbindelse har der været en længere dialog mellem undertegnede og Njord Lawfirm, som har givet adgang til nogle fortrolige domme og retspraksis på området fra de danske domstole.

Retspraksis på området er meget klar, hvis du modtager en skrivelse omkring ulovlig fildeling. Du har en tabt sag!

Uanset hvad du synes, føler, tænker, mener eller andet, vil dette ikke hjælpe dig mod de fakta, som er i sagen. Derfor er opfordringen herfra også meget simpel, FIND EN LØSNING!

Det er spild af tid, penge og dine ressourcer at involvere en advokat eller andre i sagen, for du vinder den ikke, når du først er blevet opdaget. Du trækker kun pinen ud, og det ender med at blive meget dyre i omkostninger!

Og skulle du ende med at vinde, står du blot tilbage med en kæmpe advokatregning. Så det bedste råd er helt klart, at minimere skaderne, og slippe billigt muligt ud af sagen.

Drop ligeledes at følge råd på diverse online forums, det gør blot din sag endnu dårligere. Især hvis du følger råd omkring, hvad du skal skrive retur til Njord Lawfirm.

Hvis du ikke selv føler, at du kan håndtere sådan en sag, hvor du skal i dialog med et advokatfirma, kan du altid kontakte mig, så hjælper jeg gerne mod et salær. Men du skal være indstillet på, at vi ikke kæmper for, at du skal frifindes for kravet, det handler ene og alene omkring, at der skal findes en løsning i sagen.

For når du først er blevet opdaget, er dokumentationen 100% på plads, og det er en tabt kamp at kæmpe. Her er det bedste råd, at du lærer af fejlen, finder en løsning og herefter kommer videre 🙂

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *